Ví nhiều lý do khác nhau, và nhất là giờ admin của forum không có nhiều thời gian để tiếp tục phát triển và duy trì forum được nữa nên tôi quyết định khóa forum lại đợi đến thời gian thích hợp sẽ mở cửa trở lại, mong các bạn thông cảm

Ký tên: Đình Vinh

forum-viet.net